FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि २०७८ 10/03/2021 - 14:17 PDF icon 4. बिप्पन नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि २०७८ rajpatra.pdf
कर्मचारीहरुको स्तर वृद्धि सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ 07/05/2021 - 13:20 PDF icon 3. स्तर वृद्धी, २०७८ rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ 07/05/2021 - 13:19 PDF icon 2. आर्थिक ऐन, २०७८ rajpatra mod.pdf
दुहवी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७८ 07/05/2021 - 13:16 PDF icon 1. विनियोजन ऐन, २०७८ rajpatra.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 04/13/2021 - 00:00 PDF icon १७ संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ rajpatra.pdf
स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ 03/15/2021 - 13:32 PDF icon १६ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य ;संस्था दर्ता अनुमति तथा नविकरण rajpatra.pdf
दुहवी न.पा.मा विपद जोखिम न्युनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७७ 03/15/2021 - 13:28 PDF icon १५ दुहवी न.पा.मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ rajpatra.pdf

Pages