FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
दुहवी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७९ 02/03/2023 - 12:55 PDF icon Arthik ain 2079.pdf
दुहवी नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको ऐन, २०७८ (दोस्रो संशोधन) 03/23/2022 - 00:00 PDF icon 9. शिक्षा ऐन संशोधन २०७८.pdf
बिपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि २०७८ 10/03/2021 - 14:17 PDF icon 4. बिप्पन नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यविधि २०७८ rajpatra.pdf
कर्मचारीहरुको स्तर वृद्धि सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ 07/05/2021 - 13:20 PDF icon 3. स्तर वृद्धी, २०७८ rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७८ 07/05/2021 - 13:19 PDF icon 2. आर्थिक ऐन, २०७८ rajpatra mod.pdf
दुहवी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन,२०७८ 07/05/2021 - 13:16 PDF icon 1. विनियोजन ऐन, २०७८ rajpatra.pdf
दुहवी नगरपालिकाको तीन पाङ्ग्रे इ रिक्सा दर्ता गर्न बनेको ऐन, २०७७ 04/13/2021 - 14:05 PDF icon १९ ई रिक्सा ऐन २०७७.pdf

Pages