FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
घ वर्ग को निर्माण व्यवसाय इजाजत नियमावली २०७५ 01/10/2019 - 15:26 PDF icon २३ घ वर्गको लाइसेन्स नियमावली दुहबी न.पा.pdf
सम्पति कर व्यस्थापन कार्यविधि २०७५ 01/10/2019 - 15:25 PDF icon २२ सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
दुहबी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ 01/10/2019 - 15:24 PDF icon २१ आर्थक ऐन २०७५.pdf
दुहबी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ 01/10/2019 - 15:23 PDF icon २०.विनियोजन ऐन २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) बिधेयक २०७४ 01/10/2019 - 15:22 PDF icon १९. प्रशासकीय कार्यविधिलाई (नियमित गर्ने) ऐन २०७४.pdf
दुहबी राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:50 PDF icon १८.स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:49 PDF icon १६. मर्मत सम्भार कोष कार्यविधि २०७४.pdf

Pages