FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ 12/25/2018 - 10:33 PDF icon १५. दुहबी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०७४ 12/25/2018 - 10:32 PDF icon १. दुहबी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७४.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७४ 12/25/2018 - 10:31 PDF icon २. दुहबी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे सहकारी एेन २०७४ 12/25/2018 - 10:29 PDF icon ५. दुहबी नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 12/25/2018 - 10:28 PDF icon ९. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे कार्यविभाजन नियमावली २०७४ 12/25/2018 - 10:27 PDF icon ८. नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ .pdf
पदाधिकारीहरुकाे अाचारसंहिता २०७४ 12/25/2018 - 10:25 PDF icon ११. पदाधिकारीहरुको आचार संहिता.pdf

Pages