FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
दुहबी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ 01/10/2019 - 15:23 PDF icon २०.विनियोजन ऐन २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) बिधेयक २०७४ 01/10/2019 - 15:22 PDF icon १९. प्रशासकीय कार्यविधिलाई (नियमित गर्ने) ऐन २०७४.pdf
दुहबी राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:50 PDF icon १८.स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि.pdf
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:49 PDF icon १६. मर्मत सम्भार कोष कार्यविधि २०७४.pdf
न्यायिक समित सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:45 PDF icon १३. न्यायिक समिति संचालन कार्यविधि.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे राजस्व ऐन २०७४ 12/25/2018 - 10:43 PDF icon १२. दुहबी नगरपालिकाको राजश्व ऐन २०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन २०७४ 12/25/2018 - 10:39 PDF icon १४. दुहबी नगरपालिकाको कृषि ब्यबसाय प्रबर्धन ऐन २०७४.pdf

Pages