FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
दुहबी नगरपालिकाकाे सहकारी एेन २०७४ 12/25/2018 - 10:29 PDF icon ५. दुहबी नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 12/25/2018 - 10:28 PDF icon ९. नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
दुहबी नगरपालिकाकाे कार्यविभाजन नियमावली २०७४ 12/25/2018 - 10:27 PDF icon ८. नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ .pdf
पदाधिकारीहरुकाे अाचारसंहिता २०७४ 12/25/2018 - 10:25 PDF icon ११. पदाधिकारीहरुको आचार संहिता.pdf
दुहबी नगरकार्यपालिकाकाे बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:23 PDF icon ७. नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 12/25/2018 - 10:21 PDF icon ६. नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ 10/24/2016 - 14:30 PDF icon suchanako-hak-sambandhi.pdf

Pages