दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता आ.ब.२०७२/०७३