दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु