दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

सम्पर्क

सम्पर्क फोन: +९७७ ६१ ५२११०५, ५२५३४०, ५२११०४, ५२१४६०

ई-मेल: duhabibhaluwamun@gmail.com

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !