दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दिपेन्द्र कुमार चौधरी

Phone: 
९८४२५०६२६३
Section: 
लेखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखा