FAQs Complain Problems

खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सहयोग गरिदिने बारे

यस दुहबी भलुवा अन्तर्गत खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने भएकोले नगरपालिका अन्तर्गत रहेको बिद्यालय,उधयोग व्यवसाय कर्ताहरु र सबै बितिया संघ संस्थाहरु सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ .