दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

ई.युवराज चौधरी

Email: 
ito.duhabimun@gmail.com
Phone: 
९८६१०८७०५८