दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कोष (प्रथम चौमासिक)

Supporting Documents: