दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दुहबी नगरपालिकाको नीति बजेट तथा कार्यक्रम ( नगरपालिका विकास योजना ) २०७५/०७६

Supporting Documents: