दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दुलार चन्द्र हजारी

Designation:

Phone: 
९८४२०७९४२०
Section: 
जिन्सी तथा राजस्व शाखा