दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४