दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दुहवी नगर्पालिकाको राजस्व सुधार कार्य योजना मस्यौदा प्रस्तुति तथा छलफलका केहि झलकहरु