दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

चालू आ.ब.२०७३/०७४ को ठेक्का नं.०६/२०७३/२०७४ को Backhoe Loader खरिद कार्यको आसयको सूचना

Supporting Documents: