दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आ.व.२०७१/०७२ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन