दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आ.ब. २०७४/०७५ देखि लागु हुने कर तथा राजस्व दस्तुर (वार्षिक)