दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्य योजना प्रारम्भिक कार्यशाला