दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

दुहबी न.पा.वडा न. ७ मा सम्पन्न भएको एकिकृत साम्पति कर सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम