दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

चालु आ.व.२०७४/०७५ मा संचालित योजनाहरुको केहि झलकहरु