दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

आगामी आ.ब. २०७४/०७५ का लागि योजना तर्जुमा सम्बन्धि वडा भेला