दुहबी नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाइटमा हार्दिक स्वागत छ । 

बार्षिक प्रगति समिक्षा प्रतिवेदन